Rehabilitacja – pomoc dla zdrowia

kasmin
Potrzebujesz pomocy w zakresie swojego zdrowia? Doznałeś schorzeń lub urazów? Jeśli tak to może pomóc Ci rehabilitacja. To właśnie ona pozwala wrócić do zdrowia i pełni sił.
Rehabilitacja to w medycynie przywracanie człowiekowi sprawności zarówno fizycznej, psychicznej jak i społecznej (także tej zawodowej), utraconej na skutek schorzeń i urazów, przez zastosowanie działań usprawniających i terapeutycznych.

 To właśnie rehabilitacja stała się nieodzowną składową i komponentem rozwoju socjalnego i społecznego każdego nowoczesnego kraju. Rehabilitacja to proces medyczno-społeczny, który ma na celu przywrócenie człowiekowi niepełnosprawnemu jego utraconych funkcji w przebiegu choroby, a także wad rozwojowych czy też wrodzonych.
Innymi słowy rehabilitacja osób niepełnosprawnych to zespół specjalnych działań, a w szczególności organizacyjnych, leczniczych, jak również psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, które zmierzają do osiągnięcia, przy również aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania oraz jakości życia i integracji społecznej.

W dzisiejszych czasach medyczny aspekt tego zagadnienia wysunął się na plan pierwszy. Rozwój metod diagnostycznych i leczniczych sprawia, że ratowane jest życie i zdrowie w przypadkach bardzo trudnych, które jeszcze do niedawna kończyły się śmiertelnie. Jednak niestety nie zawsze udaje się w pełni i do końca przywrócić wszystkie funkcje człowieka do stanu wyjściowego. Coraz to większe grupy osób czasowo albo stale niepełnosprawne stały się motorem i napędem dla rozwoju nowocześnie rozumianej rehabilitacji. Warto pamiętać, że twórcami współczesnego, polskiego modelu rehabilitacji byli dwaj Profesorowie Wiktor Dega i Marian Weiss.

Tak więc widać jak bardzo ważna jest rehabilitacja chorych w życiu społecznym, która to pozwala im powrócić do zdrowia. Takie też jest jej zadanie, by wspomóc chorych w funkcjonowaniu w społeczeństwie. Dla wielu ludzi to jedyna szansa na normalne życie. Warto zatem skorzystać z rehabilitacji w przypadku różnych dolegliwości i schorzeń.

Źródło – Kaśmin – rehabilitacja mazowieckie