Terapia niepełnosprawności

Bardzo ważnym elementem naszego życia jest utrzymanie odpowiedniego poziomu naszego zdrowia. Niestety nie zawsze jest to możliwe. Zagrażają na bowiem różnego rodzaju choroby. Są to choroby wywoływane przez czynniki chorobotwórcze pochodzenie biologicznego, czynniki społeczne lub fizykochemiczne. Wszystkie one wpływają na nasz ogólny stan zdrowia i powodują jego zagrożenie, zachwianie, utratę. Na szczęście po to mamy medycynę aby pomogła nam w walce z niepożądanymi objawami.

Aby powrócić do pełni sił stosujemy różnorodne metody leczenia, kuracji bądź też terapii. Wszystkie one dzielą się na wiele specjalizacji na przykład pod kątem stosowania medykamentów, leczenia zachowawczego lub ingerującego. Są specjalizacje skierowane wyłącznie na dzieci lub wyłącznie na dorosłych. Są takie, które zajmują się ciałem fizycznym i są takie, które interweniują w przypadku zaburzeń w sferze psychiki. Podział i ilość dziedzin medycyny jest olbrzymi. Praktycznie każda choroba ma swojego lekarza i jakieś metody przeciwdziałania. Dotyczy to również niepełnosprawności. Jest to dość szerokie pojęcie w dzisiejszych czasach ale można powiedzieć, że chodzi o osoby, których zły stan zdrowia utrzymuje się przez długi czas i powoduje nieprawidłowe funkcjonowanie organizmu. To nieprawidłowe funkcjonowanie może obejmować cechy fizyczne bądź psychiczne i może być stanem długotrwałym wyleczalnym lub niewyleczalnym. Często zdarza się, że osoby niepełnosprawne wycofują się z życia społecznego, alienują i nie mają dość sił aby powrócić. Aby dać takim osobom szanse i możliwość ponownego uczestniczenia przede wszystkim w życiu społecznym w naszym kraju powstały tzw. warsztat terapii zajęciowej. Są to miejsca, w których niepełnosprawni mogą uczestniczyć w terapiach zajęciowych czyli takich, które poprawiają ich stan zdrowia dzięki motywacji i zaangażowaniu w wykonywane określonych zajęć. Obecnie warsztaty dają możliwość uczestniczenia na przykład w muzykoterapii, artreterapii, ergoterapii, biblioterapi, kinezyterapii, psychoterapii i wielu innych. Całą praca z osobami niepełnosprawnymi podczas warsztatów sprowadza się jednak do jednego – do uświadomienia im jak bardzo są potrzebni i jak mogą wykorzystać to wszystko co mimo ograniczeń są w stanie zrobić. Czyli terapia nie tylko dąży do poprawy fizycznego stanu zdrowia ale przede wszystkim nastawiona jest na poprawę zdrowia psychicznego.