Zatrudnianie niepełnosprawnych w firmie

W dobie dofinansowywania firm zatrudniających niepełnosprawnych, nic, tylko wywiesić szyld „TYLKO z grupą inwalidzką zatrudnię”. Opłaca się. Dopłacane są składki na ubezpieczenia niepełnosprawnych pracowników, a także pokrywane są koszty przystosowania stanowiska ich pracy.

Na firmy, które zatrudniają takich ludzi, patrzy się przychylnym okiem. Zyskują one podwójnie – wiele udogodnień i dofinansowań, ale także będą one postrzegane jako otwarte na różne możliwości współpracy w której liczą się umiejętności, a nie sprawność fizyczna. Patrząc ze strony zatrudnionego z grupą inwalidzką, widać same plusy. Przede wszystkim dostaje on możliwość stałego kontaktu z ludźmi, wzrasta jego poczucie wartości, dzięki czemu jest on wydajniejszym pracownikiem o większej motywacji i wydajności. Dzięki wykonywanej pracy i zarobkom znika poczucie winy, że jest na czyimś utrzymaniu, z czego wynika szacunek do swoich obowiązków i sumienne ich wykonywanie.
Statystyki pokazują że w obecnie w Polsce znajduje się ponad 2 miliony niepełnosprawnych w tzw. Wieku produkcyjnym. I mimo pieniędzy oferowanych w związku z ich zatrudnieniem, tylko co 5 ma pracę. Jak widać, nie wszyscy pracodawcy zdali sobie jeszcze sprawę ile korzystnych skutków może mieć dla nich posiadanie w kadrze pracowników niepełnosprawnego. Bardzo często ludzie z grupą inwalidzką to wykształceni, zdolni i ambitni pracownicy, którzy są odrzucani przy rekrutacji do pracy przez swoją dysfunkcję. Tracą na tym obie strony. Niepełnosprawni starają się minimalizować wady, a eksponować zalety, co zwiększa ich atrakcyjność na rynku pracy.